Varilni aparat CO2 – kdaj se odločiti zanj?

Varilni aparat z oznako CO2 uporabniku sporoča, da lahko med postopkom varjenja kot zaščitni plin uporabi ogljikov dioksid – brezbarven, negorljiv plin brez vonja in okusa, ki se deloma pridobiva iz naravnih virov in deloma iz industrijskih odpadnih plinov. Posebna zaščitna plinska atmosfera poskrbi za večjo kvaliteto varjenja in se uporablja tudi pri drugih vrstah varjenja. Najpogostejša plina, ki se uporabljata kot zaščitna atmosfera, sta CO2 in argon, velikokrat pa se varilci odločijo za kombinacijo obojega.

Varilni aparati

Tako TIG, kot tudi MIG in MAG postopek uvrščamo med elektroobločno varjenje v atmosferi zaščitnih plinov, pri čemer se uporablja različne pline ali njihove mešanice. Pri varilnem aparatu TIG se prav tako uporablja drugačna vrsta elektrode kot pri preostalih dveh postopkih, pri MAG pa se uporabljajo aktivni in ne inertni plini kot pri TIG in MIG varjenju. Vrsto plina nam sporočata črka »a« ali »i« v kratici vsakega od postopkov. Pri tem moramo biti posebej pozorni na eno stvar – če določen varilni aparat nosi oznako CO2, je lahko namenjen zgolj varjenju z zaščitnim plinom CO2, ali pa nam dovoljuje tudi uporabo katerega drugega zaščitnega plina. Medtem ko se kot inertni plin najpogosteje uporablja argon, se kot aktivni plin uporablja CO2 ali pa mešanica obeh. Če nameravate variti po postopku MAG, vam bo CO2 zagotovo prišel prav. MAG varjenje je namreč metoda obločnega varjenja v zaščitenem okolju, za ustvarjanje katerega se uporablja ogljikov dioksid (CO2) in neoplaščena elektroda. Po tem postopku najpogosteje varimo malo legirana konstrukcijska jekla ter tanko in srednje debelo pločevino. Ker je ogljikov dioksid kot zaščitni plin aktiven, le delno reagira s staljeno kovino, kar pomeni, da ne zagotavlja popolne zaščite – MAG varjenje zaradi visokih temperatur namreč povzroča ločevanje CO2 na ogljikov oksid (CO) in kisik (O), kar povzroča delno oksidacijo, zato ta storitev nikakor ni primerna za varjenje lahkih zlitin oziroma lahkih kovin. Če boste torej po metodi MAG varili malo legirana konstrukcijska jekla ali tanko in srednje debelo pločevino, lahko uporabite CO2 kot zaščitni plin, prav tako pa ga lahko mešanico CO2 in argona uporabite pri MIG varjenju

 

Kdaj uporaba CO2 ni primerna?

Omenili smo že, da je varjenje po postopku TIG različica elektroobločnega varjenja, kjer uporabljamo netaljivo volframovo elektrodo, ki se ne izrablja. Če uporabljamo to vrsto varilnega aparata, bomo za zaščito vara pred atmosferskim onesnaženjem (oksidacijo) in doseganje vrhunskih rezultatov uporabili žlahtne (inertne) pline, kot sta na primer argon in helij, zagotovo pa ne bomo uporabili CO2. Omenjen postopek se je razvil šele po 2. svetovni vojni. Takrat se je kot zaščitni plin pogosto uporabljal helij, ki pa ga danes zaradi njegove visoke cene zelo učinkovito nadomešča argon. Med postopkom varilec v eni roki drži gorilnik, v drugi pa dodajni material, ki se med segrevanjem tali tako, da ga pomakamo v talino. Poteka lahko tudi brez dodajnega materiala. Uporaba varilnega aparata TIG ni primerna za začetnike, saj so pri delu potrebne številne izkušnje. Najpogosteje se uporablja za obdelavo barvnih kovin in visoko legiranih jekel.

 

Zakaj varilni aparati CO2 in drugi zahtevajo uporabo zaščitnega plina?

Zaščitni plin je tisti, ki bistveno vpliva na ekonomičnost in kakovost zvara. Čeprav so bili ob uvedbi varjenja z zaščitnimi plini običajno uporabljeni zgolj posamezni plini, kot je na primer čisti argon za varjenje po postopkih TIG in MIG ter ogljikov dioksid oz. CO2 za varjenje po postopku MAG, danes prevladujejo plinske mešanice. Standardizirane plinske mešanice, ki so danes na voljo varilcem, so izredno raznolike, saj se kot sestavna dela zmesi ne uporabljata več samo nekoč najpogosteje uporabljena argon in CO2, temveč so pogosto v uporabi tudi kisik, helij, vodik in dušik. Sestavo plinskih mešanic predpisuje standard SIST EN ISO 14175 »Zaščitni plini za obločno varjenje in rezanje«.

 

Varilni aparati CO2, TIG, AC DC in MIG MAG – katerega izbrati in kje?

V podjetju Pretent vam nudimo vse vrste varilnih aparatov. Varilni aparati MIG MAG so resnično vsestranski, saj nam omogočajo varjenje različnih materialov, pri čemer varilec dosega najboljše rezultate in visokokakovostne zvare. Uporabljajo se tako v delavnicah domačih mojstrov, kot tudi v profesionalnih delavnicah. Predstavljajo najboljšo izbiro za obdelavo nelegiranih in nizko legiranih jekel in neželeznih kovin, le izbrati moramo ustrezni pulz. Z varilnimi aparati CO2 iz naše ponudbe boste varili z neoplaščeno elektrodo, na voljo pa so tudi inverter varilni aparati, pri katerih varimo z inverterskim ali transformatorskim izvorom ločeno omarico in dvokolesnim ali štirikolesnim pogonom. Pri nas boste vse vrste varilnih aparatov priznanih proizvajalcev dobili po še posebej ugodnih cenah.